Gremi de Carnissers - Xarcuters - Cansaladers de Barcelona i Comarques
anar al web

“Hi ha una manca de sensibilitat per part del sistema envers les pimes i autònoms”

En quina situació es troba l’empresariat català dins del context global econòmic? Es percep que la crisi està quedant enrere?

La crisi ha afectat més l’empresa catalana que el conjunt europeu en termes de tancament d’empreses, ocupació i VAB. Dit això, els indicadors més recents mostren una certa recuperació que fa preveure un canvi de tendència, malgrat que encara estiguem lluny de recuperar els nivells d’activitat i ocupació previs a la crisi. Es percep un augment de les comandes i les pimes han començat a contractar després de molts anys sense fer-ho.

En quina mesura considera que la innovació és necessària a les empreses per seguir prosperant?

La innovació és positiva per obrir-se a nous mercats, ser més competitiva, més eficient. Però cada empresa ha de tenir en compte les seves característiques i possibilitats. Si es pot invertir en innovació s’han de fer esforços, però la innovació no ha de ser necessàriament tecnològica, pot ser de processos, de gestió, etc. Així doncs, les pimes poden innovar en intangibles sense la necessitat de fer grans inversions en R+D, per a les quals probablement tinguin més dificultats. Dependrà en cada cas del sector d’activitat, de les possibilitats i les necessitats de les empreses. Però per ser al màxim de competitives possible cal la voluntat i l’interès de millorar els productes, els processos productius, l’organització de l’empresa. En aquest sentit, és important invertir en innovació, un requisit indispensable per poder exportar i guanyar competitivitat.

Quina visió es té des d’altres països sobre la petita i mitjana empresa catalana? Se’ns considera un referent? Algun exemple?

Europa és conscient de la força de les pimes a Catalunya. PIMEC és membre fundador de la patronal europea de pimes UEAPME i actualment n’ostentem una vicepresidència. Allà tothom reconeix el nostre rol. En components d’automoció, per exemple, la competitivitat de les pimes catalanes és coneguda arreu d’Europa, ja que servim altres empreses més grans d’Alemanya o Itàlia.

I quant a innovació? Se’ns veu com un país referent?

Com ja s’ha dit abastament, Catalunya és referent en recerca universitària, una de les 10 primeres del món en nombre de publicacions científiques. Malauradament això no es dóna pel que fa a les patents i a l’R+D industrial. Manca, doncs, més recerca aplicada a productes i processos, a causa de la històrica distància entre universitat i empresa, sobretot pimes, així com de la prioritat de destinar els recursos públics a la recerca bàsica no aplicada.

Quins són els sectors més castigats i els que menys dins del marc econòmic?

El sector més castigat ha estat el de la construcció, seguit d’indústries com la del tèxtil, i la del cautxú i la fusta. Mentre que els serveis financers, serveis a les persones, hosteleria i restauració i indústria alimentària s’han vist menys afectats per la crisi econòmica.

Quines són les mesures que, des del govern, considera que s’haurien de prendre per afavorir els empresaris catalans?

Les pimes catalanes tenen problemes derivats dels costos de gestió tributària ja que, més enllà dels tipus impositius, la normativa fiscal és molt complexa i no està pensada per a les pimes. Això implica uns costos fixos relativament molt elevats per a les petites empreses i autònoms. La limitació en l’ús de sistemes d’estimació simplificats no hi ajuda.

D’altra banda, Catalunya, com Espanya, es caracteritza per ser un dels països amb les cotitzacions socials a càrrec de les empreses deles més altes d’Europa. Per això, la contractació és més cara que en altres països, cosa que dificulta la competitivitat en costos laborals.

Un dels problemes rellevants per a les pimes catalanes és el cost energètic que han de suportar ja que el cost de l’electricitat, utilitzada per totes les empreses, és elevat, especialment per als petits consumidors.

També cal destacar l’accés al crèdit, que esta millorant,  atès que el cost per a les pimes és més elevat que per a les grans empreses, de manera que el cost de finançament per a les pimes catalanes és superior al del conjunt europeu.

Quines són les principals accions que PIMEC està duent a terme en favor de l’empresa catalana?

Una de les accions més conegudes va ser l’acte empresarial reivindicatiu “Diguem prou” que vam celebrar el mes de març davant la presència de 1.400 empresaris per deixar palès el nostre malestar i exigir canvis rotunds i immediats. La manca de sensibilitat per part del sistema envers les pimes i els autònoms ens preocupava i estàvem cansats de veure com s’aprovaven mesures que afectaven la competitivitat del nostre teixit productiu.

Les reaccions per part de les administracions van ser immediates i PIMEC ja està col·laborant en diverses taules de treball amb els governs de la Generalitat i central per tal d’accelerar el procés de reformes que es recull en el “Manifest de les pimes i els autònoms en contra de les polítiques que dificulten la sortida de la crisi”.

Darrerament s’ha defensat l’emprenedoria com una solució al difícil context laboral. Hi està d’acord? Per què?

Emprendre i crear un negoci pot ser una alternativa a buscar feina com a assalariat. Però cal tenir en compte que això implica uns riscos: cal conèixer el mercat en què es vol emprendre; alguns projectes empresarials necessiten unes inversions que no sempre es poden realitzar individualment, i el mercat financer no sempre dóna facilitats, etc. A l’hora de plantejar-se emprendre cal tenir en compte les necessitats i les oportunitats, i cal conèixer les implicacions que ser empresari du associades. Dit això, és evident que si les persones capacitades i amb ganes d’emprendre poden fer-ho i se’ls dóna les facilitats necessàries, això generarà activitat i nova ocupació.

Quina recomanació faria a una persona que vol engegar una “start-up” i té por de no sortir-se’n? Què li pot oferir PIMEC a aquesta persona?

La meva recomanació seria que explorés bé el mercat i que tingués en compte les necessitats i oportunitats de ser empresari. PIMEC ajuda els emprenedors en diferents programes conjunts amb la Generalitat a l’hora de preparar un bon pla de negoci que no només li permeti identificar aquestes oportunitats i riscos, sinó també utilitar-lo com a base per cercar finançament de bancs o inversors.

Quina percepció hi ha des de PIMEC sobre les inversions estrangeres a Catalunya? Estan disminuint o creixent? Per què?

Les sèries d’inversió estrangera són molt fluctuants en el temps i és molt difícil afirmar que segueixin una tendència clara. Les taxes positives i negatives es van succeint i presenten fortes variacions. No sembla que es pugui justificar el creixement o la disminució d’un període concret amb fets o causes generals, sinó que cal tenir en compte les circumstàncies de cada oportunitat concreta que pugui derivar en inversió estrangera. S’observa un comportament comparable en la inversió catalana a l’estranger.

Quins són els principals països als quals Catalunya pot exportar la seva producció empresarial?

L’exportació catalana es focalitza en països avançats propers geogràficament. Els cinc principals destins de les vendes catalanes són França, Alemanya, Itàlia, Portugal i el Regne Unit. Aquests cinc països acumulen gairebé la meitat de les exportacions de béns catalans a l’estranger.

 

Pròxims cursos a GREMICARN
23 maig - 16.00h
Conferència: Com guanyar diners amb els teus estalvis
Conferència gratuïta per aprendre a guanyar diners amb els seus estalvis.
23 maig - 16.00h
Conferència: Com guanyar diners amb els teus estalvis
Conferència gratuïta per aprendre a guanyar diners amb els seus estalvis.
23 maig - 16.00h
Conferència: Com guanyar diners amb els teus estalvis
Conferència gratuïta per aprendre a guanyar diners amb els seus estalvis.
23 maig - 16.00h
Conferència: Com guanyar diners amb els teus estalvis
Conferència gratuïta per aprendre a guanyar diners amb els seus estalvis.
CATEGORIES
Innovació
Innovació
Innovació
Innovació
Innovació
AUTORS
Jordi Puigdellívol
Oriol Tarrats
María Sánchez Ruiz
Jordi Puigdellívol
Jordi Puigdellívol