Gremi de Carnissers - Xarcuters - Cansaladers de Barcelona i Comarques
anar al web

Sap el consumidor si la pell de l’embotit que compra és comestible?

Parlem amb Daniel Céspedes, president de l’Asociación Española de Tripa Natural (AETRIN, sobre els coneixaments que el consumidor té d’aquest producte. Els cansaladers fan servir, gairebé tots, tripa natural però…a les grans superfícies no. Sap el consumidor els afegits químics que porta una tripa que no és natural? Informa el fabricant, o classifica el tipus de tripa quan aquesta té una cobertura artificial? Sembla ser que no!

aetrin cespedesQuè implica a, efectes saludables, embotir amb tripa natural o no fer-ho?
L’embotit elaborat amb tripa natural, no té res que pugui ser perjudicial, no te cap component químic per la seva elaboració, per tant, ens assegurem que, per exemple, no produeix cap al•lèrgia, i que no mengem res que no sigui perfectament comestible, perquè la tripa natural, sempre es comestible.
El consumidor sap quan consumeix productes embotits amb tripa natural?
No sempre, perquè no sempre està indicat a l’etiquetatge, ja sigui com a ingredient o com distintiu qualitatiu.
Quins són els canals de venda que no treballen amb tripa natural i perquè no ho fan? Normalment els comerços especialitzats, com carnisseries, o xarcuteries, treballen l’embotit de més qualitat majoritàriament fet amb tripa natural, podem dir que el 100% del fuet, botifarres crues o cuites, salsitxes, sobrassades, bisbes, etc… el trobarem elaborats amb tripa natural, mentre que a les grans superfícies, es on trobarem mes embotit fet amb cobertures artificials, tant en productes frescos, com curats o cuits.
Podem vincular directament una tripa que no sigui natural amb una tripa no comestible? No sempre, perquè hi ha cobertures artificials comestibles i d’altres que no ho son, però es el fabricant d’aquests productes qui li dona una classificació o un altre.
Quins creu que són els factors que fan que el consumidor no estigui informat del tipus de tripa que porta el producte que adquireix? Que no s’indica sempre al etiquetatge, tot i que considerem que la legislació es clara amb aquest aspecte, però darrerament trobem que cada vegades mes, els fabricants ho destaquen, be com distintiu de qualitat o be a la llista d’ingredients.
En quin punt es perd el trasllat d’informació sobre si un producte està fet amb tripa natural o no? En el punt en que no s’indica a l’etiqueta, i a les noves formes de venda, en grans lineals on no hi ha un professional xarcuter que pugui explicar amb quin tipus de tripa o cobertura artificial esta fet.
A nivell productiu elaborar amb tripa natural implica un grau de dificultat per part del professional que la treballa? No te perquè, depenent el producte que s’elabori. Avui en dia, podem trobar preparacions de tripa natural llestes per ficar a l’embut, es a dir, que no fa falta desfer madeixes que podria ser el punt mes difícil, a mes, la tripa natural la podem embotir amb qualsevol màquina, en canvi, les cobertures artificials estan pensades per produccions molt rapides, i amb una maquinaria da gran producció.
Hi ha percepció d’un canvi de tendència en els darrers anys en quan a la quantitat de professionals que utilitzen tripa natural? N’hi més o menys que fa cinc anys? Hi ha una tendència a voler diferenciar l’embotit tradicional, de qualitat, natural, amb l’embotit de grans produccions, que no vull dir que no sigui de qualitat, però els processos d’elaboració, son diferents, també els de conservació, etc…. hi ha hagut un augment de professionals que utilitzen tripa natural, inclús hi ha alguns que es van passar a les cobertures artificials, hi ha tornat a la tripa natural, hi ha una tendència a tornar als productes naturals.
Quina creu que ha de ser la línia a seguir perquè el consumidor sàpiga que la pell d’aquell fuet que compra es pot o no es pot menjar? L ‘informació al consumidor, i donar-ho e a entendre per part dels professionals, com vostè diu, el consumidor ha de saber lo que es porta a casa i poder-ho menjar sense dubtes. A mes, per el meu gust, un fuet s’ha de menjar amb la tripa, que es noti cruixent, si no, no es un fuet, es un tros de carn seca.
Les normatives de sanitat, o algun tipus de normativa dificulta la venda de tripa natural? No cap, però si que està molt controlat l’origen, les característiques sanitàries, les condicions d’elaboració i de comercialització, etc…, per part de les autoritats, tant estatals, com comunitàries. Totes les empreses de la nostre associació porten a terme un complert sistema de traçabilitat i de APPCC, consensuat per les autoritats de la CE.
Els professionals del sector saben quins components porta la tripa natural amb la que treballen? I els que treballen amb tripa no natural ho saben? Es molt fàcil, tots els que treballen amb tripa natural saben que només hi ha tripa natural de l’espècie que sigui, xai, porc, vaca…. i sal, res mes. Els de les cobertures artificials, han de mirar la llista de components per saber de que està feta, i si són comestibles o no…

Pròxims cursos a GREMICARN
23 maig - 16.00h
Conferència: Com guanyar diners amb els teus estalvis
Conferència gratuïta per aprendre a guanyar diners amb els seus estalvis.
23 maig - 16.00h
Conferència: Com guanyar diners amb els teus estalvis
Conferència gratuïta per aprendre a guanyar diners amb els seus estalvis.
23 maig - 16.00h
Conferència: Com guanyar diners amb els teus estalvis
Conferència gratuïta per aprendre a guanyar diners amb els seus estalvis.
23 maig - 16.00h
Conferència: Com guanyar diners amb els teus estalvis
Conferència gratuïta per aprendre a guanyar diners amb els seus estalvis.
CATEGORIES
Innovació
Innovació
Innovació
Innovació
Innovació
AUTORS
Jordi Puigdellívol
Oriol Tarrats
María Sánchez Ruiz
Jordi Puigdellívol
Jordi Puigdellívol